Transport gratuït a partir de 50€o recollida a botiga gratuïta

Condicions de compra

Aquestes Condicions de Compra juntament amb l'Avís Legal i la Política de Privacitat regulen la compravenda dels servei i productes oferts per Maia Flequers (en endavant, "Maia Flequers")i els seus Clients per mitjà de la pàgina web www.maiafigueres.com (en endavant, la "Web").

Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries i la Llei 7/1996 d'Ordenació del comerç minorista.

La validació de la comanda per part del Client suposa expressament el coneixement i acceptació d'aquestes Condicions de Compra com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per la Web constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre Maia Flequers i els seus Clients.

1. Característiques Generals dels Productes

Per mitjà de la web, Maia Flequers posa a disposició dels seus clients productes de fleca, pastisseria i elaborats dolços.

L'abast i les característiques de les prestacions contractades són els recollits en les presents Condicions de Venda, en la pàgina web i en els e-mails de confirmació de comanda i de pagament enviats per Maia Flequers als Clients.

2. Tràmits per a Realitzar una Comanda

Per realitzar una comanda és necessari connectar-se a la web i crear un compte personal, a l'apartat "Crear compte", emplenant el formulari electrònic amb el seu nom, nom d'usuari, contrasenya i adreça de correu electrònic. Els camps del formulari marcats amb un asterisc (*) són d'obligat compliment, els altres són facultatius.

A continuació, el Client rebrà a l'adreça de correu electrònic abans subministrada un missatge de confirmació del registre i instruccions per accedir a la pàgina web. A partir d'aquest moment ja podrà seleccionar els productes del seu interès i realitzar la compra.

Després de seleccionar els productes del seu interès, afegint-los a la cistella, el Client haurà de prémer el botó "Confirmar". En aquest moment el Client tindrà accés a un resum de la cistella de compra, amb un desglossament dels productes escollits, la seva descripció, referència, el preu unitari, les quantitats i el preu total. Si el Client queda d’acord amb la informació subministrada, haurà de prémer a l'enllaç "Confirmar".

A continuació, demanarem al Client que s'identifiqui amb la seva adreça de correu electrònic i contrasenya, o que creu un compte d'usuari en el cas de no haver-la creat anteriorment. El Client haurà d'informar, a més, la direcció de lliurament (o, si s'escau, si desitja retirar el producte personalment a la botiga), l'adreça de facturació i qualsevol altre comentari que el Client cregui convenient.

Triada la direcció de lliurament, s'ensenyarà en pantalla el mitjà de transport en què es realitzarà la mateixa. En aquest moment, el Client haurà d'acceptar les presents Condicions de Venda. És important que el Client llegeixi i entengui cadascuna de les presents clàusules. En el cas que el Client no estigui d'acord amb una o alguna de les clàusules de les Condicions de Compra, no haurà d'avançar en el procés de compra.

Finalment, el Client serà redireccionat a una passarel·la segura de pagament externa perquè introdueixi les dades de la targeta de crèdit. Un cop confirmat el pagament, el Client rebrà un correu electrònic amb la confirmació de la recepció del pagament i podrà visualitzar i imprimir un document justificatiu de la compra realitzada.

Durant el procediment de registre i posteriorment, accedint al seu compte personal d'usuari, el Client tindrà la possibilitat de corregir errors en la introducció de les seves dades.

Durant tot el procés de compra el Client té garantida la seguretat de la informació i de les seves dades personals, ja que la pàgina web es troba protegit pel protocol https: //.

3. Preu i Forma de Pagament

Els preus dels productes i els impostos per a cada especialitat són els que estableix la pàgina web per a cada producte. Tots els preus publicats a la nostra pàgina web són amb IVA espanyol inclòs.

4. Forma, Despeses i Termini de Lliurament

Els productes podran ser recollits pel Client directament a la botiga sense cap cost afegit o podran ser enviats al seu domicili per missatger. La taxa de lliurament és de 4,95 euros per enviament, IVA inclòs.

El termini d'enviament és de 24 hores. Si Maia Flequers es troba en la impossibilitat d'enviar els productes adquirit dins del termini indicat, ha de notificar aquesta circumstància al Client, informant de el nou termini en el qual aquell / s estaran disponibles. Quan el nou termini de lliurament es estendre per més de 3 dies hàbils, el Client tindrà la possibilitat de rescindir el contracte i demanar la devolució del import del producte si ho hagués pagat. En aquest supòsit, Maia Flequers retornarà les quantitats pagades com més aviat, com a màxim en un termini de 14 (catorze) dies des que el Client hagués sol·licitat el reemborsament, per la mateixa forma de pagament inicialment triada.

En el cas que el Client detectés algun problema en el moment del lliurament de la seva comanda (embalatge espatllat, manca de productes o productes deteriorats) haurà de contactar per e-mail amb el nostre departament d'Atenció a l'Client per mitjà del correu electrònic info@maiaflequers.com dins de les primeres 24 hores següents a la recepció.

5. Indisponibilitat del Producte

En cas de no trobar-se disponible el producte seleccionat, Maia Flequers n'ha d'informar el client que podrà optar entre: (i) sol·licitar la devolució en el termini màxim de 14 (catorze) dies de les sumes que hagi abonat, o; (Ii) sol·licitar, sense augment de preu, un producte de característiques similars que tingui la mateixa o superior qualitat.

6. Dret de Desistiment

No hi haurà dret de desistiment al tractar-se de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

7. Servei d'Atenció al Client

Els Clients podran dirigir els seus dubtes, queixes o reclamacions a Maia Flequers per correu postal, correu electrònic o per mitjà del nombre de telèfon informats en la pàgina web. Maia Flequers es compromet a oferir una resposta al Client en el termini més breu possible.

8. Llei Aplicable i Jurisdicció

Aquestes Condicions de Compra es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten per a la resolució dels conflictes derivats de el present contracte els jutjats i tribunals de el domicili de Figueres, o si s'aplica, del domicili del consumidor.